عشق یعنی آن روز وصال

عشق یعنی بوسه ها در طوله سال

عشق یعنی پای معشوق سوختن

عشق یعنی چشم را به در دوختن

عشق یعنی جان می دهم در راه تو

عشق یعنی دستانه من دستانه تو

عشق یعنی …م دوستت دارم تورو

عشق یعنی می برم تا اوج تورو

عشق یعنی حرف من در نیمه شب


گل دلفریب سرخ باغ من پس بوی گلبرگ تو کو؟

عشق من چیزی بگو قلبی بسوز چشم به من خسته بدوز

تا نسیم سرد شب از ساقه تو میوزه به صورتم

من هنوز دیوونتم بی من نمیر

عشق من پاییز نگیر


گاهی از دوری من آهی سر کن گل من

گاهی بیدار بمون تا صبح با خیال من

گاهی از دوری من دلتنگی کن مثه من

با عطر خوش نفست شعری بگو واسه من


گل دلفریب سرخ باغ من پس بوی گلبرگ تو کو؟

عشق من چیزی بگو قلبی بسوز چشم به من خسته بدوز

شبنم زلال چشمه چشت،گونه های پرخواهشت

واسه من آرامشه، بارون نبار

عشق من تنهام نذار