فاصله ها

این روزها
درکنارهم بودن
معنائی ندارد !
فاصله هارا
دلهامعین میکنند!
 نه جسم ها ...!؟

(LIMAN)

http://shereno.com/58965/55167/451585.html

سلام دوستان عزیزم!
عاشق اگر می شوید . همیشه سعی کنید که عاشق افکار وعقیده انسان ها بشوید.
نه عاشق رفتار وتیپ وزیبائی .............
انسا نها در شرایط مختلف هم رفتارشون تغییر می کند و هم تیپ وقیافه هایشان...
اما انسان ها همیشه برای عقیده خودشان می جنگند 
وحتی بیشتر آنها تاپای جانشان برعقیده ی خودشان استوارند.


در کدام قرار عاشقانه جا مانده ای؟
که تمام نوشته های عاشقانه،
تورا یاد من می اندازد؟

کدام ابر،
تو را به سوگ نشسته است؟
که پشت این پنجره هنوز باران است؟
.
لابلای ساعت های خاک خورده ی این کافه،
کدام عطرت را ریخته ای؟
.
برگرد
پایان این شعر،
نوبت سرودن توست...........  نوشته : مینا مینائی   .....    http://www.cloob.com/c/_delnaveshte_/125053379


تو مثل لاله ی پیش از طلوع دامنه ها

که سر به صخره گذارد 

                            غریبی وپاکی

ترا ز وحشت طوفان به سینه می فشردم

عجب سعادت 

                     غمناکی.........