چراغی در دست

چراغی در دلم

زنگار روحم را صیقل میزنم

آئینه ای دربرابر آئینه ات

می گذارم !

تا از تو

ابدیتی

بسازم !


#احمد_شاملو


یه پروانم که توی باد می‌خوام تو دست تو جا شم 
 می‌خوام وقتی که دلگیرم، تو آغوش خودت باشم 

می‌خوام وقتی دلت تنگه غمت رو شونه‌هام باشه 
 اگه اشکی تو چشماته، مسیرش گونه‌هام باشه 

کسی جز تو نمی‌تونه من‌و عاشق کنه هم‌درد 
 کسی جز من نمی‌تونه تو رو عاشق کنه برگرد 

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من 
 تو چشمای تو آرومه چشای بی‌قرار من 

دکتر افشین یداللهی

http://www.asheghaneha.ir/%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88/#more-28206

متین ترین کلمه(عشق) است.

جذاب ترین کلمه(آشنایی) است.

پاک ترین کلمه (وجدان) است.

تلخ ترین کلمه(جدایی) است.

زشت ترین کلمه(خیانت) است.

سخت ترین کلمه (تنهایی) است.

و بدترین کلمه(بی وفایی) است.زان لحظه که دیده بر رخت وا کردم

دل دادم و شعر عشق انشاءکردم

نی، نی، غلطم، کجا سرودم شعری

تو شعر سرودی و من امضاء کردم

حمید_مصدق


یک بوسه زلب های تودرخواب گرفتم

گوئی که گل از چشمه مهــتاب گرفتم

هرگز نتوانی که زمــــــــن دور بمانی

چون در خود عکس تورا قاب گرفتم


یکی با ساغر و با باده شاد است
یکی با مهر و با سجاده شاد است

میازار ای پسر خلق خدا را

که هرکس هرکجا دل داده شاد است

چشـــم هایم را می بنــدمبا قلمــــــــوی ِ فصــل هاتصویـــری می کشــــــــ ــــــــم از بهــار

آسمـــانی آبــی ...زمینــی سبـــز ... و دخترکـــی تنهــا

غلـــت می خـــورم  . . . در میــان نـِی زارهـــــــــــــــا

نـِی زارهـــای بـــاران خــورده تنپـــوشی می شـود برای تـَنــَم

می رقصـــــم در آغـــوش بــاد

عطـــر ِ شکــــوفه های ِ یــاس

از لا بــه لای ِ گیســــوانم عبــــور می کنــد

می پیچــــد بَـر مشــام ِ خاطـــره ها

و ناگهــان نَـم نَـم بـــاران

نـــــــــوازش می کنـد صـــورتم را

خیــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــس می شــَوَم


آنڪہ دائم 

"نفسش" حس تو را داشت منم ..!


این چنین 


عشق تو در سینہ نگهداشت منم ..!


آنڪہ در "ناز" 


فرو رفتہ و شاداب تویے..!


آنڪہ دل ڪاشت 


ولے دلهره برداشت منم ...!


شده آیا که غمی ریشه به جانت بزند؟؟


عاشقش باشی او دم ز خیانت بزند...


مثل زهری که ندانی و به خوردت بدهند!!


لحظه پس زدنش، خون به دهانت بزند...