X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ای آسمون امشب برایم گریه کن

ای هم زبون امشب برایم ناله کن


مهتاب را امشب برایم جلوه کن

ای مهربون امشب برایم شکوه کن

http://shereno.com/58965/57023/471889.html